Søg
Close this search box.

Kurser

GWO Working At Heights

GWO working at heights-kurset gennemgår blandt andet procedurer og sikkerhedsforanstaltninger der skal forhindre fatale ulykker i højden.

Vi gennemgår de farer der er ved at arbejde i højden og snakker om procedurer og sikkerhedsforanstaltninger der skal forhindre fatale ulykker. Vi laver en grundlæggende gennemgang forskellige typer faldsikringsudstyr og ikke mindst brugereftersyn. Vi afdækker de skadetyper på udstyret samt forkert brug, som i sidste ende kan koste dig livet. Vi laver redningsøvelser i omgivelser der afspejler virkeligheden i forhold til dit arbejde hvad enten du arbejder i Vindmøller, El-master, Mobiltelefon-master, Liftkurve, Stillads eller andre steder hvor det er muligt at falde og komme til skade.

Efter gennemførelsen af kurset opnår deltageren et internationalt anerkendt certifikat, som dækker følgende emner:

 • Kursisten kan demonstrere kendskab til farer og risici forbundet med arbejde i højden, specifikt for vindmøllemiljøet.
 • Kursisten har forståelse for gældende national lovgivning vedrørende arbejde i højden.
 • Kursisten kan demonstrere korrekt identifikation af værnemidler, herunder identifikation af europæiske / globale standard markeringer.
 • Kursisten kan demonstrere viden og færdigheder til korrekt inspicering og servicering af relevante værnemidler.
 • Kursisten kan demonstrere korrekt brug af de relevante værnemidler. Dette omfatter korrekt identifikation af ankerpunkter og korrekt adfærd.
 • Kursisten kan demonstrere korrekt brug af evakueringsudstyr.
 • Kursisten kan vise, hvordan man agere i redningssituationer i et vindmøllemiljø og bruge redningsudstyr effektivt.

Varighed: 16 Timer

Klik her for træningsvideoer på YouTube kanal

Kurser

GWO Working At Heights

GWO working at heights-kurset gennemgår blandt andet procedurer og sikkerhedsforanstaltninger der skal forhindre fatale ulykker i højden.

Vi gennemgår de farer der er ved at arbejde i højden og snakker om procedurer og sikkerhedsforanstaltninger der skal forhindre fatale ulykker. Vi laver en grundlæggende gennemgang forskellige typer faldsikringsudstyr og ikke mindst brugereftersyn. Vi afdækker de skadetyper på udstyret samt forkert brug, som i sidste ende kan koste dig livet. Vi laver redningsøvelser i omgivelser der afspejler virkeligheden i forhold til dit arbejde hvad enten du arbejder i Vindmøller, El-master, Mobiltelefon-master, Liftkurve, Stillads eller andre steder hvor det er muligt at falde og komme til skade.

Efter gennemførelsen af kurset opnår deltageren et internationalt anerkendt certifikat, som dækker følgende emner:

 • Kursisten kan demonstrere kendskab til farer og risici forbundet med arbejde i højden, specifikt for vindmøllemiljøet.
 • Kursisten har forståelse for gældende national lovgivning vedrørende arbejde i højden.
 • Kursisten kan demonstrere korrekt identifikation af værnemidler, herunder identifikation af europæiske / globale standard markeringer.
 • Kursisten kan demonstrere viden og færdigheder til korrekt inspicering og servicering af relevante værnemidler.
 • Kursisten kan demonstrere korrekt brug af de relevante værnemidler. Dette omfatter korrekt identifikation af ankerpunkter og korrekt adfærd.
 • Kursisten kan demonstrere korrekt brug af evakueringsudstyr.
 • Kursisten kan vise, hvordan man agere i redningssituationer i et vindmøllemiljø og bruge redningsudstyr effektivt.

Varighed: 16 Timer

Klik her for træningsvideoer på YouTube kanal

Kontakt Peak Safety

Kontakt