Søg
Close this search box.

Kurser

Personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø, Ad A-VI/1-4 (STCW)

Om kurset

I alle ulykkes situationer er det en regel at man skal redde sig selv før man kan redde andre. GWO kurset er grundlæggende baseret på IMO kurset STCW 1-1, der omhandler personlig sikkerhed til søs og hvilke muligheder du har for at redde dit liv med det udstyr der findes på skibe og redningsflåder. Vi gennemgår sikkerheds og redningsudstyr samt farer ved at opholde sig lang tid i koldt vand. Vi taler om hvordan man bedst tilpasser sig situationen og overlever længst muligt samt gennemgår førstehjælp til skader relateret til ophold i vandet. Dagen slutter med praktiske øvelser i det indlærte, i havet og på stranden ved en lokal havn.
Søsikkerhedskurser er en nødvendighed hvis du skal arbejde på Femern Bælt, enten som fastansat eller du skal ud og reparere noget, inspicere, lave reportage, fotografere eller noget andet i forbindelse med projektet. Kurserne er certificeret af Søfartstyrelsen via Marineskolen i Nykøbing Falster.
Kursus i Kramnitse Havn
Hvis du bare skal ud på et fartøj for at udføre simpelt arbejde og ind i land igen,
og ikke være en del af besætningen er det nok med et 1 dags kursus, STCW 1-1
som omhandler egen sikkerhed i tilfælde af at du skal i vandet eller
falder i vandet og generel overlevelsesteknik i det våde element.

Personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø, Ad A-VI/1-4 (STCW)

Deltageren skal herunder:

 1. have kendskab til beredskabsplaner for tiltag, som skal iværksættes i nødsituationer,
 2. have kendskab til alarmsignaler og særskilte pligter, som besætningen er tildelt ifølge alarminstruksen; mønstringsstationer; korrekt brug af personligt sikkerhedsudstyr,
 3. have kendskab til forholdsregler, som skal iværksættes ved opdagelse af potentiel nødsi-tuation, herunder brand, sammenstød, forlis og indtrængning af vand i skibet,
 4. have kendskab til forholdsregler, som skal iværksættes, når alarmsignaler høres,
 5. have kendskab til flugtveje og interne kommunikations- og alarmsystemer,
 6. have kendskab til følgerne ved forurening af havmiljøet, som skyldes skibets drift eller uheld,
 7. have kendskab til grundlæggende procedurer til beskyttelse af miljøet,
 8. forstå vigtigheden af altid at følge sikre arbejdsrutiner,
 9. have kendskab til tilgængeligt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr til beskyttelse mod po-tentielle farer om bord på skibe,
 10. kende til forholdsregler, som skal tages før entring af lukkede rum,
 11. have kendskab til internationale forholdsregler vedrørende forebyggelse af ulykker og arbejdssikkerhed,
 12. evne at forstå ordrer og kommunikere med andre i relation til pligterne om bord i skibe,
 13. kende til vigtigheden af at opretholde gode menneskelige relationer og et godt arbejds-fællesskab om bord i skibe,
 14. medvirke til at drage omsorg for mennesker og miljø; arbejdsforholdene; individuelle pligter og rettigheder; farerne ved stof- og alkoholmisbrug.

Varighed: 1 dag (ca. 8 timer).

Kurser

Personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø, Ad A-VI/1-4 (STCW)

Om kurset

I alle ulykkes situationer er det en regel at man skal redde sig selv før man kan redde andre. GWO kurset er grundlæggende baseret på IMO kurset STCW 1-1, der omhandler personlig sikkerhed til søs og hvilke muligheder du har for at redde dit liv med det udstyr der findes på skibe og redningsflåder. Vi gennemgår sikkerheds og redningsudstyr samt farer ved at opholde sig lang tid i koldt vand. Vi taler om hvordan man bedst tilpasser sig situationen og overlever længst muligt samt gennemgår førstehjælp til skader relateret til ophold i vandet. Dagen slutter med praktiske øvelser i det indlærte, i havet og på stranden ved en lokal havn.
Søsikkerhedskurser er en nødvendighed hvis du skal arbejde på Femern Bælt, enten som fastansat eller du skal ud og reparere noget, inspicere, lave reportage, fotografere eller noget andet i forbindelse med projektet. Kurserne er certificeret af Søfartstyrelsen via Marineskolen i Nykøbing Falster.
Kursus i Kramnitse Havn
Hvis du bare skal ud på et fartøj for at udføre simpelt arbejde og ind i land igen,
og ikke være en del af besætningen er det nok med et 1 dags kursus, STCW 1-1
som omhandler egen sikkerhed i tilfælde af at du skal i vandet eller
falder i vandet og generel overlevelsesteknik i det våde element.

Personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø, Ad A-VI/1-4 (STCW)

Deltageren skal herunder:

 1. have kendskab til beredskabsplaner for tiltag, som skal iværksættes i nødsituationer,
 2. have kendskab til alarmsignaler og særskilte pligter, som besætningen er tildelt ifølge alarminstruksen; mønstringsstationer; korrekt brug af personligt sikkerhedsudstyr,
 3. have kendskab til forholdsregler, som skal iværksættes ved opdagelse af potentiel nødsi-tuation, herunder brand, sammenstød, forlis og indtrængning af vand i skibet,
 4. have kendskab til forholdsregler, som skal iværksættes, når alarmsignaler høres,
 5. have kendskab til flugtveje og interne kommunikations- og alarmsystemer,
 6. have kendskab til følgerne ved forurening af havmiljøet, som skyldes skibets drift eller uheld,
 7. have kendskab til grundlæggende procedurer til beskyttelse af miljøet,
 8. forstå vigtigheden af altid at følge sikre arbejdsrutiner,
 9. have kendskab til tilgængeligt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr til beskyttelse mod po-tentielle farer om bord på skibe,
 10. kende til forholdsregler, som skal tages før entring af lukkede rum,
 11. have kendskab til internationale forholdsregler vedrørende forebyggelse af ulykker og arbejdssikkerhed,
 12. evne at forstå ordrer og kommunikere med andre i relation til pligterne om bord i skibe,
 13. kende til vigtigheden af at opretholde gode menneskelige relationer og et godt arbejds-fællesskab om bord i skibe,
 14. medvirke til at drage omsorg for mennesker og miljø; arbejdsforholdene; individuelle pligter og rettigheder; farerne ved stof- og alkoholmisbrug.

Varighed: 1 dag (ca. 8 timer).

Kontakt Peak Safety

Kontakt