Vores løsninger

default

Vores fokusområder…

PEAK Safety specialiserer sig i kurser, rådgivning, handel samt udlejning af udstyr. Vi er en kursus, handels og rådgivnings virksomhed der fokuserer på at give vores kunder den bedste faglige hjælp og rådgivning i forbindelse med rigning, udførsel og udstyrsvalg til arbejde i højden. I vores træningscenter i Taastrup er der faciliteter til at uddanne inden for følgende: arbejde i højden / højderedning, confined space entring / redning og SPRAT godkendt rope access / erhvervs klatre uddannelse. Vi har også mulighed for at holde de fleste af kurserne hos kunden. Til det formål har vi udviklet og bygget en mobil kursusfacilitet, specielt designet til Confined space- og faldsikringsuddannelser. Mangfoldigheden af muligheder sætter os i stand til at simulere de fleste situationer du kan støde på uanset hvad dine opgaver indebærer. Alle vores uddannelser resulterer i nationalt og internationalt anerkendte certifikater.

Rådgivning

Hos PEAK Safety er god rådgivning en naturlig del af alle salg. Vi rådgiver om valg af udstyr til specifikke opgaver eller sammensætning af sæt og systemer. Har du opgaver der kræver special rigning laver vi gerne en rigge plan med udregninger af belastninger på alle elementer af systemet. De samlede kompetencer hos vores team gør os i stand til at hjælpe dig med sikre løsninger af specialopgaver.

Faldsikring

Working at heights / Faldsikring er påbudt under arbejde der indebærer risiko for fald til et lavere niveau hvor kollektive foranstaltninger ikke er mulige, jævnfør AT vejledning D.5.5-3. Vi uddanner i sikkert arbejde i faldsikring samt redning fra faldsikringssystemer. Vi laver også deciderede højderednings kurser for beredskaber og brandvæsen.

Confined space

Confined space / arbejde i lukkede rum indebærer særlige farer. Her kan medarbejderen blive udsat for lave ilt koncentrationer, giftige eller eksplosive gasarter. Dette gør at der skal træffes særlige foranstaltninger før og under arbejdet. Vores confined space uddannelse indeholder kompetent person uddannelse på det mest almindelige måleudstyr der anvendes til confined space arbejde.

Redningsplaner

Ved arbejde i faldsikring skal der foreligge en redningsplan. Har i personel der skal arbejde i faldsikring hjælper vi gerne med at udfærdige en redningsplan for opgaven. Undervisning i udfærdigelse er en fast del af vores højderednings kurser, men kan også gennemføres som seperat modul.

Højderedning

Højderedning henvender sig til dem, der er ansat i redningsberedskabet i Kommunerne, staten samt alle der arbejder hvor der stilles krav om, at kunne udføre redning af kollega fra høje konstruktioner.

Rope access /
erhvervsklatring

Vi er godkendt træningscenter under Society of Professional Rose Access Technicians (SPRAT) Vi uddanner og recertificerer alle niveauer jævnfør SPRAT-retningslinjer.

 

Førstehjælp

PEAK Safety tilbyder flere typer af førstehjælpskurser af forskellig varighed. I videst muligt omfang vil emner og de praktiske øvelser konstrueres med fokus på den pågælende virksomhed.

Lovpligtige eftersyn

Lad Peak Safety forestå dine lovpligtige inspektioner, alt dit udstyr bliver lagt ind i vores database sammen med alle de fornødne tekniske dokumenter. Efterfølgende kan alle i din virksomhed gå ind i vores system fra en PC eller smartphone for at forevise dokumentation for inspektion. Vi laver også PPE inspektions kurser til virksomheder der selv ønsker at forestå deres PPE inspektioner

Udstyr

PEAK Safety har et bredt udvalg af udstyr til aktiviteter i højden om det er til rekreativt eller erhvervsmæssigt brug. vi har også et bredt udvalg af specialiserede produkter til løsning af special opgaver til politi og militære enheder. Når du køber et produkt hos os får du altid en fødsels attest, tekniske dokumenter og vedligeholdelse anvisninger.

Cargo Container Access

Kurset er forbeholdt politi og militære specialister der skal arbejde med tilgang eftersøgning på stablede containere fortrinsvis til søs

Taktisk køretøjsfrigørelse

Hvis din enhed opererer i køretøjer i højrisiko områder, er det et must, at kunne frigøre operatører fra forulykkede køretøjer. Vi underviser og træner enheder i taktisk køretøjs frigørelse fra bløde og pansrede køretøjer.

Urban / maritime climbing

Urban/maritime climbing er målrettet politi og militære enheder der skal indsætte små hold specialister på svært tilgængelige positioner i bymæssig bebyggelse eller på skibe. Der gennemgås forskellige teknikker, stige og pole systemer.

Taktisk redning

Taktisk redning adskiller sig væsentligt fra den redning der udføres i den civile verden. Vores Combat Rescue Techniques kursus er baseret på erfaringer trukket hjem fra verdens brændpunkter, både af egne instruktører og internationale samarbejdspartnere. Vi uddanner i high angle ropes, confines space, collapsed structure og vehicle extrication. Kurser kan sammensættes efter enhedens behov.