Søg
Close this search box.

Kurser

Arbejde på havnen

Arbejde på havnen-kurset gennemgår de generelle ting man skal være opmærksom på omkring personlig sikkerhed, værnemidler, håndtering af farligt gods samt afmærkning og skilte.

At færdes på havnen kan være farligt hvis ikke man har kendskab til sikkerhedsprocedurer og adfærd. På kurset gennemgår vi de generelle ting man skal være opmærksom på omkring personlig sikkerhed, værnemidler, håndtering af farligt gods samt afmærkning og skilte. Vi øver i det praktiske: signalgivning til køretøjer og kraner samt overgang fra fartøj til kaj og omvendt. Vi kommer ind på radiokommunikation samt specifikke sikkerhedsprocedurer når man færdes tæt på vandet og farerne ved dette. I kurset indgår ligeledes elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med ulykker og drukneulykker samt korrekt manuel håndtering.

Efter gennemførelsen af kurset opnår deltageren et internationalt anerkendt certifikat, som dækker følgende emner:

 • Kendskab til struktur, arbejdsredskaber, arbejdsgange- og processer, samt fagbegreber i en havn
 • Kendskab til fagsprog og brug af havnerelateret tegnsprog og symboler.
 • Deltageren kan på forsvarlig og sikker måde varetage arbejdet i en havn og har en grundig viden om førstehjælp, herunder bjærgning og førstehjælp ved person i vand
 • Opnået grundig viden om personligt sikkerhedsudstyr, samt sikker personoverførsel mellem land og fartøj.
 • Udførelse af korrekt brandbekæmpelse, identificering af tegn på brand samt udvise brandforebyggende adfærd.
 • Viden om sikkert arbejdsmiljø, korrekte arbejdsstillinger, forebyggelse af skader samt rapportering af evt. skader.
 • Kendskab til faresymboler samt mærkning og kan agere i overensstemmelse med disse.

Varighed: 1 dag (ca. 8 timer)

Kurser

Arbejde på havnen

Arbejde på havnen-kurset gennemgår de generelle ting man skal være opmærksom på omkring personlig sikkerhed, værnemidler, håndtering af farligt gods samt afmærkning og skilte.

At færdes på havnen kan være farligt hvis ikke man har kendskab til sikkerhedsprocedurer og adfærd. På kurset gennemgår vi de generelle ting man skal være opmærksom på omkring personlig sikkerhed, værnemidler, håndtering af farligt gods samt afmærkning og skilte. Vi øver i det praktiske: signalgivning til køretøjer og kraner samt overgang fra fartøj til kaj og omvendt. Vi kommer ind på radiokommunikation samt specifikke sikkerhedsprocedurer når man færdes tæt på vandet og farerne ved dette. I kurset indgår ligeledes elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med ulykker og drukneulykker samt korrekt manuel håndtering.

Efter gennemførelsen af kurset opnår deltageren et internationalt anerkendt certifikat, som dækker følgende emner:

 • Kendskab til struktur, arbejdsredskaber, arbejdsgange- og processer, samt fagbegreber i en havn
 • Kendskab til fagsprog og brug af havnerelateret tegnsprog og symboler.
 • Deltageren kan på forsvarlig og sikker måde varetage arbejdet i en havn og har en grundig viden om førstehjælp, herunder bjærgning og førstehjælp ved person i vand
 • Opnået grundig viden om personligt sikkerhedsudstyr, samt sikker personoverførsel mellem land og fartøj.
 • Udførelse af korrekt brandbekæmpelse, identificering af tegn på brand samt udvise brandforebyggende adfærd.
 • Viden om sikkert arbejdsmiljø, korrekte arbejdsstillinger, forebyggelse af skader samt rapportering af evt. skader.
 • Kendskab til faresymboler samt mærkning og kan agere i overensstemmelse med disse.

Varighed: 1 dag (ca. 8 timer)

Vi bringer vores mobile træningsfacilitet til jer

On-Site training, Confined space

Varmt arbejde, Nordic Facility Service

Varmt arbejde – Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj ????

Træning over sundet

On-site training in Malmø…

Trænger du til forandring?

Se dit arbejdsliv fra et nyt perspektiv som erhvervsklatrer ????????

Sikkerhed som nytårsfortsæt

Har jeres virksomhed også sikkerhed som nytårsforsæt?

Prøv noget lidt anderledes

Kunne du også tænke dig at prøve kræfter med verdens smukkeste udendørskontor? ????

Pas på hinanden i højden

Arbejder I også i par på faldsikringsopgaver…❓

Lovplitige eftersyn, Kompetent person

Lovpligtige eftersyn… ????????‍♂️

Københavns borgere er i gode hænder.. ????

Det var intet mindre end en fornøjelse at arbejde med specieltjenesten fra HovedstadensBeredskab / Greater Copenhagen Fire Department – topprofessionelle og engagerede medarbejdere. Tak for det gode samarbejde ???? Her har jeg lige brug for hjælp, da det referer til et andet opslag?

Kontakt Peak Safety

Kontakt