Faldsikring – sikkerhed ved

arbejde i højden

Pylone inspection and maintenance

“Arbejde i højden med risiko for fald – kræver jævnfør Arbejdstilsynet – at man har modtaget instruktion i brug af faldsikringsudstyr, og skal være oplyst om faren ved ikke at bruge det.”

 

 

 

tc1

Kursusbeskrivelse og indhold:

– Praktiske øvelser i faldsikring
– Nødplaner og Redning fra faldsikringssystemer
– Regler for eftersyn og vedligeholdelse
– Arbejde i permanente og midlertidige systemer
– Typer af udstyr og korrekt sammensætning
– Nødplaner
– Regler for anvendelse af faldsikringsudstyr
– Faldenergi

Der udstedes certifikat efter gennemført kursus

Certifikatet er gældende i 2 år

faldsikringsmall