HØJDEREDNING

højderedningheader

“Arbejder man i højder over 30 meter, kan der være behov for særlige evakuerings og redningsløsninger. Flere beredskaber landet over har ikke kapacitet til at gennemføre redninger fra højder over 30 meter”

IMG_3124
Kurset giver de nødvendige færdigheder til at gennemføre planlagt avanceret højderedning. Deltagerne bliver i stand til at betjene og vedligeholde diverse værnemidler i henhold til gældende krav og standarder.
Deltagerne skal gennemføre egen evakuering, og evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme, skorsten, lifte, kraner og gittermaster.
Kurset henvender sig til personel der er ansat i redningsberedskabet, i kommunerne, staten samt alle der arbejder, hvor der stilles krav om at kunne udføre redning af kollega fra høje konstruktioner.
IMG_6486
Højde
Indhold
– Faldteori
– Risikovurdering
– Udstyrskontrol
– Udarbejdelse af evakuering plan
– Udstyrskendskab og normer
– Relevante knob og stik
– Identifikation og konstruktion af ankerpunkter
– Evakuering fra højder
– Redning af personer fra konstruktioner og kraner
– Redning af personer fra Stillads
– Nedfiring af personer i sele/båre
– Ophaling af tilskadekomne
Det forudsættes at deltagerne har grundlæggende kendskab til arbejde i faldsikrings udstyr