Lovpligtige eftersyn

Træning

Efter bestået eftersynskursus bliver du ”Kompetent Person” Det betyder at du kan forestå de årlige lovpligtige eftersyn af faldsikrings udstyr.

NFC

Hvad omhandler kurset?

– Introduktion til brug af faldsikring
– Lovgivning
– PPE inspektions regulativer
– Definition på kompetent person PPE inspektion
– PPE register
– PPE Klasser
– Standarder
– PPE mærkning
– Brugervejledninger/tekniske dokumenter
– Levetid, Karantæne
– Destruktion/kassation
– Plast produkter
– Tekstil produkter
– Metal produkter
– Praktisk træning i eftersyn.