FØRSTEHJÆLP

CPR First Aid Training Concept
På et førstehjælpskursus fra PEAK Safety får du undervisning i, hvad du skal gøre, i tilfælde af en ulykke, uanset om der er tale om småskader eller en livstruende situation. Du får både teoretisk- og praktisk undervisning i at håndtere vanskelige situationer og ulykker. så du kan handle sikkert og hurtigt, hvis en kollega eller familiemedlem kommer til skade. Når du har deltaget i førstehjælpskursus modtager du et førstehjælpsbevis, certificeret af Dansk Førstehjælpsråd.
First Aid
Vores instruktører medbringer alt det nødvendige udstyr, førstehjælpsdukker, hjertestarter trænere, og alt andet der skal bruges til kurset.
Vi tilrettelægger med udgangspunkt i jeres virksomheds aktuelle behov, så vi vil spørge ind til specielle ønsker eller behov, hvorefter vi tilpasser kurset til jer

4 timers Basis Førstehjælp

Kurset er intensivt, og har sit fokus omkring genoplivning,og håndtering af de oftest forekommende livstruende tilstande.
Vi lægger vægten på den praktiske udførelse. Kurset vil forløbe med teori og praktiske øvelser.
Indhold
– Førstehjælpens 4 hovedpunkter
– Livreddende førstehjælp til bevidstløse
– Genoplivning (Hjertelungeredning)
– Orientering og brug af hjertestarter
– Håndtering af andre livstruende tilstande.
Jonas
Jonas2

6 timers livreddende Førstehjælp

På dette kursus vil kursisten blive rustet til at håndtere alle livstruende tilstande hos voksne og børn.
Vi lægger vægten på den praktiske udførelse.
Kurset vil forløbe med teori og praktiske øvelser.
Indhold
– Førstehjælpens 4 hovedpunkter
– Livreddende førstehjælp til bevidstløse
– Genoplivning (hjertelungeredning)
– Genoplivning af børn
– Håndtering af blokeret luftvej
– Orientering og brug af hjertestarter
– Håndtering af generelle livstruende tilstande hos voksne og børn
– Håndtering af forbrændinger og ætsninger
– Håndtering af shock, herunder blødninger.

12 timers grundlæggende Førstehjælp

På dette kursus lærer kursisten at håndtere alle livstruende tilstande hos voksne og børn, samt almindelig førstehjælp.
Vi lægger vægten på den praktiske udførelse.
Kurset vil forløbe med teori og praktiske øvelser.
Indhold
– Førstehjælpens 4 hovedpunkter
– Livreddende førstehjælp til bevidstløse (luftvejshåndtering)
– Genoplivning (hjertelungeredning)
– Genoplivning af børn
– Orientering og brug af hjertestarter
– Håndtering af generelle livstruende tilstande hos voksne og børn
– Håndtering af forbrændinger og ætsninger
– Håndtering af brud på nakke og rygsøjle
– Håndtering af brud, forstuvninger og ledskader
– Håndtering af Shock, herunder blødninger
– Anatomi og fysiologi.
Jonas